Başer Oto Kullanıcı Sözleşmesi

Tarafınızca da bilindiği üzere, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun hükümleri gereği, ücretsiz bültenleri, kampanyaları, hizmetlerle ilgili bilgilendirmeleri , hatırlatmaları ya da ticari veya ticari olmayan nitelikteki kutlama, tebrik vs.  mesajlarını e mail, sms veya diğer  elektronik iletişim kanalları  ile sizlere ulaştırabilmemiz, sizlere ulaşabilmemiz için sizlerin dilediğiniz zaman bu elektronik iletileri almayı reddetme hakkınızın olacağı izniniz gerekmektedir. 
Yasanın getirdiği düzenlemelere uyum sağlamak ve gereğini yerine getirmek yanında  “BAŞER”, daha iyi hizmet verebilmek amacıyla iş bu izin formu ile bazı kişisel bilgilerinizi (isim cep telefonu, e-posta adresi vb.) bu formda yazılı bulunan amaçla sınırlı olarak kullanmak üzere tarafınızdan talep etmektedir. Tarafınızca iş bu form imzalanarak kabul edilmesi halinde:
 “BAŞER “,iş bu formla kendisine iletilen bilgileri işleyebilecek, bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilecektir. “BAŞER ” sistemlerinde toplanan bu bilgileri, sizlere daha iyi hizmet vermek amacıyla kendisi ve/veya “BAŞER” tarafından belirlenecek çalışanları, servis sağlayıcıları, grup şirketleri   ve/veya “BAŞER ”in mevcut ve/veya potansiyel iş ortakları tarafından ürün ve hizmetlerinin pazarlaması, istatistik inceleme, veri tabanı genişletme, kampanya düzenleme vb. amaçlı kullanılacaktır.
 “BAŞER” ve/veya “BAŞER ” tarafından belirlenecek çalışanları, servis sağlayıcıları, grup şirketleri  ve/veya “BAŞER ”in mevcut ve/veya potansiyel iş ortakları ücretsiz bültenlerini, bilgilendirmelerini, hatırlatma bilgilerini ya da ticari veya ticari olmayan nitelikteki kutlama, tebrik vs.  mesajlarını iş bu formda bildirdiğiniz elektronik posta ve/veya cep telefonlarınıza kısa mesaj (SMS) vs. elektronik ileti  yöntemleri ile iletebilecektir.
Dilerlerseniz hiçbir gerekçe göstermeksizin ticari elektronik iletileri almayı reddedebilirsiniz.  Red talebinizinizin ……………… adresine e mail göndererek veya …………… nolu telefona kısa mesajla veya …………………. Numaralı fax ile  “BAŞER ”e ulaştırmasını müteakip üç iş günü içerisinde BAŞER tarafından elektronik iletilerin gönderilmesi durdurulur. 
“BAŞER ”,  tarafınızdan talep ettiği kişisel bilgileri, işbu izin formunda belirlenen koşullar dışında üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmayacak ve satmayacaktır.
OTOMOBİLİNİ HEMEN SAT